tarih : 2010 Monday 04 Jan
şifre 15516

“Çağdaş islami düşünce meselesi” adlı kitab “Rusça’ya tercüme edildi

“Çağdaş islami düşünce meselesi” adlı kitab; “Medeniyetler arası diyalog”,”İnsani düşünce,İlahi hikmet ve İslam felsefesi”,”emperyalizm ve islam felsefesi”, “Allame Tabatabi ...
Rusıya Servisi/Aran Agentliyi

Arannews(Türkçe servisi) Günümüz dünyasının içindebulunduğu konuların
islami düşünce ekseninde ele alındığı “Çağdaş islamidüşünce meselesi” adlı
kitab Rusça’ya tercüme edildi. Amerika asıllı Dr.GaryCarl (Muhammed)
Legenhausen’in kaleme aldığı, günümüz dünya sorunlarınaislami düşünceler

etrafından cevablar bulmaya çalışıyor.

Çağdaşislami düşünce meselesi” adlı kitab; “Medeniyetler arası

diyalog”,”İnsanidüşünce,İlahi hikmet ve İslam felsefesi”,”emperyalizm ve
islam felsefesi”, “Allame Tabatabi ve çağdaş ilahiyat felsefesi”, “İslami
kurallar vemüslümanların yaşantısı”, “İslam veAhlak”,  “Feminizme karşı
islam” başlıklımakalelerden oluşuyor.

 1953’
de NewYork’ta dünyaya gelen Dr. Gary Carl (Muhammad
)
Legenhausen,  Houston

Üniversitesinden felsefe alanındadoktorasını aldı. Müslüman öğrencilerden
etkilenerk İslam dinini kabul ettive şu anda, Kum’da “İmam Humeyni eğitim
ve araştırma kurumunda, eğitim vearaştırmalarla uğraşmaktadır.

2009
yılının son günlerinde piyasayasürülen kitab, Dick Vafi Avrupa

yayıncılık tarafından 237 sayfa olarakbasıldı

  • yazılmış
  • ...de 2010 Monday 04 Jan