tarih : 2017 Tuesday 03 Jan
şifre 39740

Ayetullah Hamenei: Mümin ve Devrimci gençleri sevip destekliyorum

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Şerif Teknik Üniversitesinde bir gurup hoca ve bilimsel yarışmalarda madalya kazanan gençleri kabulünde mümin ve devrimci gençleri sevip, desteklediğini bildirdi.
Aran Haber Agency:  Ayetullah Hamenei, ülkede Salih, iyi ve uzman gençlerin olmasından dolayı tanrıya şükür ettiğini ve bu gençlerin de yüksel kapasiteleri ve yeteneklerinden dolayı Allah’a şükür etmeleri gerektiğini söyledi.
Ülke genelinde bilimin yayılması ve bunun fiili sonuçlarının görülmesine değinerek, ülkedeki bilimsel hareket ve çabanın yavaşlamaması veya durmaması gerektiğini bunun tersine hızlanması gerektiğini söyledi.
Kazanılan bilimsel madalyaların manevi değerinin maddi değerinden daha fazla olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, dini ve devrimci taahhüdün bilimsel çalışmanın yanında önemli olduğunu belirtti.
Ayetullah Hamenei, ‘’Bilimsel gelişme tek başına bir ülke ve millete saadet getirmez, bilimsel hareket maneviyat ve devrimci ilkelerle birleştiğinde ülke sorunlarının çözümü ve bölge ve dünya’ya örnek olmak için zemin hazırlayacaktır’’ dedi.
Batı dünyasındaki maddi ilerlemeye rağmen düşünsel, ahlakı ve fiili sapkınlıkları, aile temelinin sarsılması, şiddettin artması, ahlaksızlık ve intiharların artmasına değinen Ayetullah Hamenei bunların sebebinin maneviyat ve ilahi ilkelerin olmaması olduğunu söyledi.
ABD toplumundaki şiddet olaylarındaki artışa dikkat çeken Ayetullah Hamenei, ‘’Silahların çokluğu ve insan öldürmek ABD’de ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bunun çözüm yolu halkın silah kullanımının durdurulmasıdır fakat silah firmalarının sultasından dolayı ABD yönetimi silah yasaklamaya cesaret edememektedir’’ dedi.
lke gelişmesinde önemli nedenin ‘’Sebat ile Din ve Devrim’’ yolunda durmak olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’İslam Devriminin zaferi ve ya 8 yıllık kutsal savaşta başarı ve İslami düzen aleyhindeki baskılar karşısında direniş gibi büyük olaylar sebat eden insanlardan dolayıydı ve bunlar din ve devrim yolunda yollarından sapmadılar ‘’ dedi.
Ayetullah Hamenei, sahalarda olmanın başarı ve ilerlemenin diğer başarı sebebi olarak sayarak, yeni neslin devrimin ilk neslinden daha güçlü, akıllı ve daha bilgili olduğunu ve ülkedeki öğrenci hareketinin İnkılap’ın değerleri yönünde cihatçı bir özelliğe sahip olduğunu vurguladı.
Ayetullah Hamenei üniversite yetkililerinden kadın öğrencilerin bilimsel alandaki görevleri yanı sıra aile içindeki sorumluluklarını da yerine getirmeleri yönde uygun bir zemin hazırlamalarını talep etti.
İnkılap Rehberi direniş ekonomisinin dünyada tecrübe edilmiş bir düşünce olduğunu ve bunu ülkelerin hedeflerine bağlı olduğunu söyledi.

  • yazılmış
  • ...de 2017 Tuesday 03 Jan
  • tarafından مدير سايت Aran News