tarih : 2023 Friday 22 Sep
şifre 45500

Kuzey-Güney Koridoru Üzerinden Geçişin Maliyeti Süveyş Kanalı'ndan %30 Daha Ucuz

İran taşıma altyapılarını geliştirme ve inşa etme şirketleri, demiryolu gelişimi ve yapımı daire başkanı şunları söyledi: Ekonomik Kalkınma Örgütü'nün çalışmaları, Kuzey-Güney Koridorunun bu koridordaki ülkeler için geçiş süresi ve maliyetinin Süveyş Kanalı'na göre yaklaşık %30 daha az olduğunu gösteriyor.
tr.arannews:irna-Abbas Hatibi şunları söyledi: Reşt-Astara demiryolunun inşası, ekonomik hedef ve çıkarların yanı sıra, uluslararası ilişkiler, ülkeler arasındaki işbirliği işlemlerinin ve dayanışmanın kolaylaştırılması, ulusal güvenliğin teşvik edilmesi ve yerel değer zincirlerinin sinerjilendirilmesi ve sınır bölgelerinin geliştirilmesi açısından ulusal stratejik çıkarlara da uygundur.İran taşıma altyapılarını geliştirme ve inşa etme şirketi demiryolu gelişimi ve yapımı daire başkanı yardımcısı, Reşt-Astara demiryolunun uluslararası kargo ve yolcu taşımaya odaklandığını belirterek şunları söyledi: Uluslararası taşımacılık açısından büyük önem taşıyan planlar ulusal stratejik çıkarlar açısından, uluslararası ilişkileri, karşılıklı alışverişleri, dayanışmayı ve ekonomik ilişkileri kolaylaştırmada büyük öneme sahiptir. Bu projeler ulusal güvenliğin teşvik edilmesinin ardından bölge ülkelerinin çıkarlarının desteklenmesini, bilim ve teknolojinin teşvik edilmesini de beraberinde getiriyorlar.Bu projenin batı kolunun sağlayacağı faydalar nedeniyle Reşt-Astara demiryolunun yapımını çok önemli olarak değerlendiren Hatibi, şöyle konuştu: Kuzey-Güney demiryolu koridorunun doğu ve orta kollarında demiryolu hatları bulunmasına rağmen batı kolundaki Reşt-Astara demiryolu, Kafkasya bölgesi ülkeleriyle iletişim zorunluluğu nedeniyle Fars Körfezi'nden Gürcistan'a ve Karadeniz'e bağlanan, Güney- Batı koridorunu paylaşmaktadır. Rusya'nın batı bölgelerindeki ulaşım talebinin yüksek olması ve Avrupa'ya olan mesafenin kısa olması çok önemli.Hatibi şöyle devam etti: Hatibi şöyle devam etti: Aracı ülkelerdeki güzergahın daha kısa olması ve iki ülke arasında, Türkmenistan ve Kazakistan'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne kadar olan ara ülke sayısının azaltılması da Reşt-Astara demiryolunun batı kolunun faydalarından bir diğeri.
​​​​​​
  • yazılmış
  • ...de 2023 Friday 22 Sep
  • tarafından رضا رستمی
N: tr-tr,Keyword_Content